Tev Otomatik Hesaplama

TELAFİ EDİCİ VERGİNİN (61) OTOMATİK HESAPLANMASI


İhracat Beyannamesi / Diğer formlar / TEV hesaplama ekranında ithalat beyanname numarası giriş yapıldığında sistem içeride beyanname kayıtlı ise bilgilerini otomatik olarak ekrana getirecektir.


1- İhracat beyannamesi / diğer formlar ekranında yer alan TEV hesaplama alanına tıklanır.2- Aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi ekle butonuna tıklanarak beyanname no / tarih alanına yalnızca manuel olarak beyanname numarası giriş yapılır.*İlgili beyanname numarasına ait dosya sistemde kayıtlı değil ise program aşağıdaki şekilde uyarı

verecektir.
3- Sistemde beyanname kayıtlı olmadığından bilgiler otomatik gelmeyecektir. Bu durumda  bilgileri manuel girilip devam edilebilir.

4- Beyanname no girilip Tab tuşu ile diğer sekmeye geçildiğinde G.T.İ.P bilgisi, cinsi ve niteliği, cif birim fiyatı $, ihraç tarihindeki döviz kuru, TEV oranı beyannameden otomatik olarak gelecektir. İthalat beyannamesinde dahilde işlem kapsamında birden fazla kalem var ise pencere çıkacak buradan istediğiniz kalem seçilerek devam edilecektir.
5- CIF Birim Fiyatı ($): Sistem beyanname kaleminde yer alan istatistik kıymeti kalem miktarına bölerek hesaplar.


6- İhraç eşyasında kullanılan TEV’e tabii eşyanın miktarı(kg-adet): Üretimde kullanılan ham madde miktarı girilir. Bu bilgi otomatik olarak ekrana gelmez. Manuel giriş yapılmalıdır. Bu bilgi giriş yapılıp tab butonuna tıklandığında ekranda boş kalan diğer bilgiler de dolacaktır. (Toplam CIF değer $, toplam CIF değer TL ve ödenecek TEV tutarı)


7- Tev oranı: İlgili Gtip‘e ait gümrük vergisi oranıdır.
**Birden fazla beyanname için hesaplama yapmak isterseniz ekranda yer alan diğer satırlarda da aynı işlemleri yapabilirsiniz.

8- Bilgiler girilip tamam butonu tıklandıktan sonra beyanname vergi güncelle tıklandığında sistem ilgili ihracat referansına 61 (telafi edici vergi) tutarını ilave edecektir.
9- Beyannamede ara butonuna tıkladığınızda vergi tutarı güncellenmiş olacaktır.
10- Tev'deki otomatik düşüm'ün mantığı dahili işlem takibindeki sarfiyat girişi ekranı kullanılırsa çalışmaktadır. Dahili işlem takibinde sarfiyat girişi yapılırsa sistem bu resimdeki ilk doğan tev miktarını tev hesaplama ekranındaki otomatik düşüm  butonuna basıldığında sistem sarfiyat girişindeki tev miktarını  tev hesaplama sistemine atmaktadır.
11- Birden fazla tev miktarı varsa sırasına göre beyannamelerin tev miktarını aşağıdaki resimde gösterildiği gibi getirir. Eğer beyannamenin sarfiyat girişi yok ise otomatik düşüm ekranı çalışmaz.

    Evet    Hayır
    Gönder
Sonraki Çözüm Önceki Çözüm
Yukarı Git